Om Gården

Hammar säteri är en gård 1,5 mil öster om Örebro, vid kanten av Kvismare naturreservat. Gården har anor tillbaka på 1600-talet, den har drivits av familjen Dalme sen 1955.

Naturbetesdjur

Efter den stora sjösäkningen av Hjälmaren på 1800-talet finns stora arealer naturbeten på gårdens ägor. Här betar våra djur. Djuren håller marken öppen och återskapar häckplatser för norra Europas många flyttfåglar. Regelbundet slaktar vi naturbetesdjuren och säljer ekologisk naturbeteskött från gården.

Odling av spannmål

På gården odlas spannmål så som vete, korn, havre och oljeväxter.

Entreprenad

Vi har också entreprenadverksamhet inom områdena vallskörd och arbeten i våtmarker.

Kontakt

Bengt Dalme bengt@dalme.se, 070 5802050 eller

Filip Dalme filip@dalme.se, 070 5230027

Följ gärna livet på gården via Facebook och Instagram

Följ oss gärna på sociala medier

Följ oss gärna